Vystavující designéři

Tomáš Černý

BMBRFLY projekt. Aneb chci ti ukázat sbírku svých motýlů. V mých rukou vzniká / vznikala sada „objektů-váz“ inspirovaná křehkostí motýla a hrou s jeho křivkami. Tenhle projekt je pro mě zajímavý svojí možností neustále se rozvíjet a růst. Transformovat se jako onen příznačný motýl. Projekt vznikl pro značku Křehký.

Zámek Mikulov / okruh A

UJEP Ústí nad Labem

Trocha vzpomínek a trocha čerstvě upečeného, takový náhled na to, co se u nás na severu dělá.

Dům U divokého muže / Pirsc Porcelain

Šárka Ištvánová

Vystavuji nově pojatou stavebnici BAU. Speciálně pro Křehký vznikla kolekce váz Pole lesy inspirovaná motivem cesty a krajiny. Toto téma se v mém životě dostává do popředí, dělá mě šťastnou. Keramická stavebnice BAU vznikla již v roce 2019 se záměrem vyjádření variability a hravosti skrze formu, která mi tuto možnost dává. Zajímavost, již spatřuji na nové krajinné kolekci, je uvědomění si svázanosti, kterou struktura formy do scenérie vnáší. Evokuje ve mně zásah lidské činnosti ve světě a jeho proměnu.

Zámek Mikulov / Okruh A

Václav Kopecký

Čtyři obrazy Midnight Blue z cyklu Always Now. Zajímavá je pro mne ta část projektu, která je nejupřímnější. Midnight Blue je barevný odstín a Always Now je vždycky teď.

Zámek Mikulov / Okruh B

Eliška Monsportová

Vystavuji skleněnou rytou desku, která má 2 metry na 80 cm. Tento uměleckořemeslný projekt je ukázka velkoplošné rytiny, tentokrát florálního motivu, jež v sobě nese různé textury a stopy nástrojů. Tento projekt je pro mne zajímavý tím, že se takové uměleckořemeslné dílo v podobě velkoplošné rytiny může stát součástí domu, ožívá světlem a vytváří stínové hry. Vnímám to jako možné propojení se s přírodou za oknem.

Zámek Mikulov / Okruh A

Ľubomír Ontkóc

Pure 100 % natural. Rozvíjam naďalej môj projekt PorcStone, ktorý kombinuje tavené horniny s porcelánom. Zameral som sa na horu Říp, s ktorou pracujem ako s národným pokladom a skúmam možnosti uplatnenia horniny v porceláne a najrôznejšie spôsoby použitia od experimentálne deštrukčných až po úžitkovo dekoračné.

Zámek Mikulov / Okruh B

Daniel Piršč

Má souvislost s časem.

Zámek Mikulov / Okruh A

Matěj Polách

Cake set MASTERcream inspirovaný procesy a stavy při výrobě zmrzliny a zákusků. Projekt je hrou tvarů a textur různých skupenství hmoty a jejich kontrastů.

Zámek Mikulov / Okruh B

SUTNARKA Plzeň

Výběr prací ateliéru keramického designu.

Dům U divokého muže / Pirsc Porcelain

Swarm Mag

Série fotografií nových produktů mladých designérů a designérek – od sklenic a váz až po objekty. Tematicky jsme sérii pojmenovaly Tomorrow’s Heirlooms, v překladu Dědictví zítřka. Fotografie zachycují designové předměty v pomyslné situaci zastaveného času, kdy design zůstává trvale nedotčený a krásný, ale věci okolo se proměňují. Nosným vizuálním motivem je barevný výbuch a opulentní hniloba v kontrastu s čistou formou designu jako takového.

Zámek Mikulov / Okruh A

Roman Šedina

Performativní instalace akustických nádob – keramických váz je dalším představením již několikaletého projektu LIFE of VASE Romana Šediny a jím vybraných současných umělců, designérů nebo uznávaných teoretiků a sběratelů. Tentokrát se pouští do ozvučení keramické nádoby spolu s hudebníkem Josefem Ostřanským z kapely DUNAJ, aby ukázali vázu zevnitř. Z jejího nitra a stěn vytahují tóny, zvuky důležité pro keramiku v podobě správného určení kvalitního výpalu výrobku. Spojují se při důležité keramické technologii a hudebně vytváří kulisu příjemných tónů navozující již dávno zapomenuté principy keramické matérie. Záměrem přitom bylo zlepšit akustické poměry v interiéru.

Zámek Mikulov / Okruh A

Denisa Šedivá

Pexeso ABCZ, které vychází z knížky ABCZ aneb H jako Havel, ilustrovaného dvojjazyčného abecedáře Česka. Osobní skládačka obrázků, vzpomínek a trochu i představ o Česku odkrývá a skládá jednotlivé dílky české kulturní identity, včetně naší kultury dětství. V knížce je hesel 257, do pexesa se vešlo jen od každého písmene jedno: abstrakce, barevný klavír, exil, invaze… A na workshopu si pohrajeme s otázkou – je vůbec možné popsat rodnou zemi hesly abecedáře? Jaká slova byste vybrali vy?

Zámek Mikulov / Okruh B

Anna Šupolíková

Sada hrnečků, v nichž se zaměřuji na místa a momenty v keramickém procesu, které vznikají čistě z technické nutnosti. Nebývají to místa jakkoli dekorovaná nebo jinak zvýrazněná a často jsou díky následným retuším nezasvěcenému pozorovateli skryta. Využívám barvu, ponechávám viditelný spoj a spáru po dělené formě. Detaily, které fungují jako můj podpis keramika šperkaře. Jednoduchý barevný prvek odkazuje na jeden ze specifických pracovních úkonů tohoto krásného a těžkého řemesla. Pro značku Křehký vznikla speciální řada těchto hrnků pod názvem Nejmilejší.

Zámek Mikulov / Okruh A

Antonín Tomášek

Co mají společného Černé vlny, Unplugged, Silence of Charles Bronson a Sweet Water? Site specifik instalace Příběh nezastavíš.

Zámek Mikulov / Okruh B

UMPRUM Praha

Studentský projekt Nos na stůl společně s Ateliérem Fotka 2 (F2), který se zabývá předměty určenými ke stolování.

Zámek Mikulov / Okruh B

UMPRUM Praha

Sošky, které vznikly v rámci týdenního workshopu Choose your fighter.

Dům U divokého muže / Pirsc Porcelain

Maxim Velčovský

Série AntiqueChrist, ve které skoro po čtvrt století navazuji na sérii svých křížů z roku
1999. Tentokrát ovšem pracuji s recyklací samotného Mesiáše. Na jednotlivých kusech dávám dohromady různé podoby koláže Ježíše Krista, které vznikly rozřezáním starých často znehodnocených korpusů, jež sbírám odjakživa. Zajímá mne moment koláže v souvislostech tohoto tématu i proto, že si každý z odkazu křesťanství a Spasitele lidstva bereme svůj vlastní kus poznání.

Zámek Mikulov / Okruh A

VŠVU Bratislava

Letošním tématem Křehký Mikulov je Mortal Kombat, a to jsme také zadali celoplošně všem studentům jako téma „letního prieskumu“, tedy klauzurních prací. Z počátku byli studenti zadáním zaskočeni, ale nakonec vznikají různorodé projekty. Pohybují se od tradičního tématu vázy, přes chytrý šperk se zabudovaným zvukovým signálem, který upozorní na zdravotní problém nositele, až po volné sochy a objekty znázorňující boj na život a na smrt v jeho různých podobách (od osobních po globální).

Dům U divokého muže / Pirsc Porcelain