Klára Šumová

Objekty, které navrhla Klára Šumová, se často točí kolem lesních motivů pocházejících buď z jejího rodného regionu, který básník Mácha zbožňoval, nebo z Kanady, kde strávila nějaký čas studiem. Její návrhy dodávají interiérům základní materiál, tradiční řemesla jako metody zpracování, intimitu, poezii a nezaměnitelnou atmosféru. Všechny tyto rysy lze nalézt zejména ve dvou objektech Klára navržených pro Křehký - vykládaný snídaňový stůl a váza Vědro, která je „letní anagramem o funkci nádoby na vodu a květináče, o blízkosti vody a květiny, o tradicích a jejich změně v kontextu času.“ Společně s Michalem Bačákem následně realizovala pro Křehký zázračnou kolekci váz Naše květena a domácí Oltář sv. Františka.

www.klarasumova.com

Showing all 2 results

Showing all 2 results